Valoració i taxació

Una valoració d’un immoble és el preu econòmic que la societat està disposada a pagar en un moment determinat. Cada immoble té un preu que va variant segons les circumstàncies, les seves característiques constructives, l’antiguitat, l’estat de conservació, la seva situació, el seu entorn, el mercat, l’oferta i la demanda.

Abans de comprar o vendre un immoble és aconsellable realitzar una valoració detallada.

valoracions