Plaques solars

La contribució energètica amb panells solars tèrmics a l’aigua calenta sanitària de les llars és l’energia renovable més eficient, sostenible i aquella amb la que es recupera la inversió econòmica més ràpid. És interessant estudiar la col·locació de panells solars tèrmics per contribuïr a la generació d’aigua calenta sanitària, tenint en compte la quantitat de radiació solar de l’habitatge, el disseny i tipus d’instal·lació, el seu cost econòmic i el temps de recuperació de la inversió.

plaques solars