Obres i Projectes realitzats

– Obres i projecte de rehabilitació de façana a Gràcia, Bcn

rehabilitacio facana

– Obres i projecte de rehabilitació de façana a Sta Coloma

rehabilitacion fachada

– Obres i projecte de rehabilitació de façanes i coberta a Nou Barris, Barcelona

rehabilitacion edificio

– Obres i projecte de rehabilitació de façanes a Esplugues

reparacion fachada

– Obres i projecte de rehabilitació de façana, terrat, patis interiors amb morter i pintura de calç i substitució de baixants de fibrociment a Sant Gervasi, Barcelona.

obras fachada

rehabilitacion patio

– Reforma interior, projecte i llicència d’activitats de local a Gràcia, Barcelona

projecte reforma interior llicencia activitat

– Obres i projecte de reparació dels balcons, cornises i col·locació de nous trencaaigües de gres i coronació de murs amb peces de marbre, a Rubí.

reparacion balcones

reparacion cornisa

reparacion vierteaguas

Deliniació i aixecament de plànols

– Delineació i aixecament de plànols d’edifici a Barcelona

delineacio planols

Inspecció Tècnica d’Edifici

– Inspecció Tècnica d’Edifici de 20 habitatges a Teià

– Inspecció Tècnica d’Edifici de 17 habitatges al barri de Vallcarca, Barcelona

– Inspecció Tècnica d’Edifici de 11 habitatges al districte de Sarrià, Barcelona

– Inspecció Tècnica d’Edifici de 10 habitatges a Mataró

– Inspecció Tècnica d’Edifici de 10 habitatges a Vic

– I moltes més.

Amidaments

– Amidaments de reforma integral de pis de luxe al Pg. de Gràcia de Barcelona

– Amidaments de reforma integral de 2 xalets de luxe a Sant Cugat del Vallès

– Amidaments d’àtic d’obra nova de luxe a Pau Claris de Barcelona

– Amidaments de reforma integral de pis de luxe a la Diagonal de Barcelona

– Amidaments de reforma integral de pis de luxe a Tr. de Gràcia de Barcelona

– I molts més.

Altres projectes

– Projecte de reforma i rehabilitació d’un habitatge unifamiliar aïllat a Alella

– Projecte de reforma masia al casc urbà de Teià

– Projecte d’ampliació i reforma d’un habitatge unifamiliar aïllat a Teià

– Projecte de rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a Terol

– Projecte de reforma pis a Eixample, Barcelona

– Projecte de reforma de vestíbul de bloc d’habitatges a Eixample, Barcelona

– Projecte de rehabilitació de façana i coberta d’edifici plurifamiliar a Eixample

– Projecte de rehabilitació de façana d’edifici plurifamiliar a Sarrià-Sant Gervasi

– Projecte de divisió horitzontal d’un pis a Eixample, Barcelona

– Projecte d’obres i comunicació d’activitats supermercat de comerç al detall

– Projecte executiu d’obra nova d’un habitatge unifamiliar aïllat a Platja d’Aro

 ∇

CEE i Cèdules d’habitabilitat

– Númerosos certificats energètics i cèdules d’habitabilitat

Altres

– Projecte de Bastida a Teià

– Informe tècnic sobre els desperfectes de piscina a Platja d’Aro

– Informe tècnic sobre els desperfectes a restaurant de Castelldefels