Informe i dictamen

Els informes i dictàmens serveixen per plasmar de manera escrita el punt de vista d’un tècnic expert sobre un fet determinat en un o varis elements constructius.

En la majoria dels casos serveixen per informar i determinar les deficiències i processos patològics que existeixen en un edifici. Encara que es poden realitzar informes i dictàmens de qualsevol tema necessari relacionat amb l’arquitectura i la construcció.

dictamen