Certificat energètic

El certificat energètic d’un habitatge, un local o un edifici és un document que descriu les característiques medioambientals dels immobles quantificat en el consum d’energia i les emissions de CO2 que genera l’habitage durant el seu ús. Aquests valors estan directament relacionat amb les instal·lacions existents, l’aïllament tèrmic, l’orientació i la superfície de façana i coberta de l’habitatge.

El certificat energètic és obligatori per realitzar compra venda o lloguer d’habitatges, locals o edificis.

Aquest document va a càrrec del propietari i el poden realitzar arquitectes, arquitectes tècnics i enyingers.

certificat