Cèdula d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat com a habitage.

En una cèdula d’habitabilitat es revisa la adreça, la superfície útil, les peces que comformen l’habitatge, la ocupació màxima de persones que poden habitar l’habitatge i la identificació i la titulació del tècnic competent que certifica la cèdula d’habitabilitat.

La cèdula d’habitabilitat la poden realitzar arquitectes o arquitectes tècnics.

habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat l’ha va a càrrec del propietari del immoble i és obligatòria per realizsar una compra venta o lloguer d’un habitatge. També és necessària per a donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.