Comunicació d’activitat / negoci

Les empreses que procedeixin a l’obertura d’una botiga, negoci o centre de treball o que realitzin ampliacions o transformacions importants en establiments existents, han de comunicar-ho al Servei Territorial corresponent del Departament d’Empresa i Ocupació o a les Oficines de Gestió Empresarial (OGE) mitjançant un tècnic competent.

És l’empresari que té l’obligació de comunicar l’obertura del centre de treball a l’administració.

activitat

No fer la comunicació es considera infracció administrativa i pot implicar sanció econòmica.

Per tot això, s’ofereixen els serveis per realitzar comunicacions d’obertura d’activitat.